Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
HemSkattefrågorArvs/gåvoskattabell

 

 

Arvsskatten betalas enligt följande skala i skatteklass I:

 

Den beskattningsbara          Konstant skattetal                 Skatteprocent för 

andelens värde i euro          vid andelens nedre               den överstigande

        gräns, i euro                           delen

20 000–40 000                                 100                                         7

40 000–60 000                                 1 500                                      10

60 000–                                             3 500                                      13

 

Arvsskatten betalas enligt följande skala i skatteklass II:

 

Den beskattningsbara          Konstant skattetal                 Skatteprocent för 

andelens värde i euro          vid andelens nedre               den överstigande

        gräns, i euro                           delen

20 000–40 000                                 100                                         20

40 000–60 000                                 4 100                                      26

60 000–                                             9 300                                      32

 

14 § har ändrats genom L 1079/2008, som trädde i kraft 1.1.2009.

De som får en andel i ett dödsbo hänförs till två skatteklasser, som följer:

I. arvlåtarens make, arvinge i rakt uppstigande eller nedstigande led, makes arvinge i rakt nedstigande led samt arvlåtarens trolovade i det fall den trolovade får bidrag som avses i 8 kap. 2 § i ärvdabalken, samt

II. annan släkting eller utomstående.

 

Från den skattepliktiga arvsandelen får

1) arvlåtarens make och den som bestämmelserna om makar tillämpas på enligt 11 § 3 mom. avdra 60 000 euro (makeavdrag),

2) en sådan arvinge i direkt nedstigande led till arvlåtaren som vid dödsfallet var närmast till arv efter arvlåtaren och som då inte hade fyllt 18 år avdra 40 000 euro (minderårighetsavdrag).

 

Värdet av en nyttjanderätt, pension och annan förmånför den skattskyldige under dennes återstående livstid uträknas genom att årsinkomsten av förmånen multipliceras med en koefficient som fastställs enligt den förmånsberättigades ålder, som följer:

Den skattskyldiges ålder      Det tal varmed årsinkomstens belopp multipliceras

Under 44 år                                       12

44–52 år                                            11

53–58 år                                            10

59–63 år                                            9

64–68 år                                            8

69–72 år                                            7

73–76 år                                            6

77–81 år                                            5

82–86 år                                            4

87–91 år                                            3

92 år eller högre                               2

Sidvisningar: 2834


©2019 Vi medelålders - suntuubi.com