Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
HemLivsfrågor

Livsfrågor - livsåskådning

En livsåskådning eller livssyn är en människas eller en organisations övertygelse eller föreställning om hur människan eller samhället är eller bör sträva efter att vara, en etik.

Övertygelsen kan vara politisk, religiös eller ideologisk och kan även vara färgad av vanföreställningar och vidskepelse.

Livsåskådningen omfattar i regel också motiven för denna övertygelse eller föreställning, men de teorier och hypoteser som livssynen bygger på kan sällan bevisas. Empiriska belägg saknas därför oftast. Livsåskådningar innehåller därför oftast mer av tro än av kunskap.

Livssyn kan indelas i två huvudgrupper med olika värdegrund, i vilka olika företeelser kan vara förknippade med en människas livsåskådning: konfessionella och sekulära.  Livsåskådningar som inte stämmer överens med varandra kan likväl omfatta samma värden såsom "rättvisa", "jämlikhet" och "demokrati".

 I hur dessa begrepp definieras, framträder skillnaderna mellan livsåskådningarna.Värdena måste brytas ned till en rad mätbara egenskaper, om livsåskådningen ska kunna studeras med vetenskaplig metod.


Med livsåskådning likartade begrepp är aldrig helt synonyma, men stämmer någorlunda gör till exempel de svenska trosuppfattning, ideologi, "tro", "filosofi" samt "uppfattning om livets mening". Det engelskauttrycket för livsåskådning är "life stance", det spanska "concepción de la vida" (livskoncept). Livssyn kan också kombineras med en världsåskådning.

Konfessionell syn


Hit hör bland annat följande:
•    religion, vidskepelse eller tro gällande hur hela samhället bör vara, respektive vilka bud den enskilde bör rätta sig efter
•    vanföreställningar, en inbillad övertygelse orsakat av exempelvis ett sjukdomstillstånd, eller genom manipulation och/eller propaganda, där de fakta och/eller föreställningar som individen, organisationen eller ett helt samhälle bygger sin livssyn på inte har någon förankring i verkligheten.


Sekulär syn    

        
Bland annat följande:
•    filosofi som till exempel en humanistisk, existentialistisk eller nihilistisk hållning till allt som individen möter i livet
•    ideologi, gällande en helhet som exempelvis hur ett samhälle bör organiseras (politisk livsåskådning) och i enskilda frågor som veganism eller absolutism

   
Livsstil


Med en livsåskådning följer i allmänhet en livsstil, som kan påverka hur man ser på liv och död, hur man klär sig, hur man har håret, vad man äter, hur man hanterar alkohol och droger, hur man talar, vilka man umgås med, hur man ser på och behandlar främlingar eller dem som har en annan livsåskådning, hur man röstar, hur man ser på sex, hur man förhåller sig till en gud.


Det omvända förhållandet att en livsstil leder till en livsåskådning är mindre vanligt, men det förekommer, särskilt bland tonåringar.

(Från Wikipedia)

Sidvisningar: 7512


©2020 Vi medelålders - suntuubi.com