Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
HemFamiljenSamliv

Sex och samliv senare i livet 

Senare i livet

Beroende på hur gammal man är kan begreppet ”senare i livet” betyda olika saker för olika människor. Den här texten handlar om när man har blivit medveten om att man börjar åldras. Kanske blir man det när man börjar närma sig pensionsåldern och har ett långt liv bakom sig med många erfarenheter, eller när de egna föräldrarna åldras och dör och man blir äldstageneration.

 

Håller gamla på med sånt?

Många har svårt att föreställa sig att äldre människor är sexuellt aktiva. De flesta barn har svårt att tänka sig sina föräldrar i en sexuell situation. Det gäller också vuxna barn. 

Förr trodde många det inte var aktuellt att ha sex efter en viss ålder, framförallt inte för kvinnor som uppnått klimakteriet. I dag är det annorlunda. Eftersom människor nuförtiden är mer öppna för att tala om sex och det har gjorts undersökningar om svenska folkets sexualvanor, vet man att många har sex långt upp i åren.

Sex i massmedia
I massmedierna presenteras ofta sexualitet på ett sätt som många har svårt att identifiera sig med. Människor framställs som mycket fördomsfria och sexuellt aktiva. Det stämmer in på en del, men för många kan det leda till prestationskrav. Massmediebilden blir ett hinder istället för en hjälp till att söka sin sexuella lust.

 

Olika sexuella behov

Även om många har ett aktivt sexliv under hela sitt liv, finns det en del som lever ett helt liv utan att, till synes, ägna sig åt sex. Andra har aldrig sex med en partner, men kan ändå ha ett bra sexliv genom onani.

Många par växer ihop och kärleken blir starkare med åren. För en del är den sexuella samvaron det sammanhållande kittet. För andra har sexlivet minskat eller upphört. Men även om den kroppsliga lusten har svalnat kan relationen ändå kännas kärleksfull och trygg. Man känner varandra väl och delar gemensamma värderingar och intressen. 

I par där de sexuella behoven är olika starka kan samlivet bli konfliktfyllt. Om den ena parten helst inte vill ha sex och den andra ser ett liv utan sex som ett stort problem kan det vara svårt att hitta fram till en kompromiss som båda accepterar.

 

Sexualiteten påverkar hälsan

För många fungerar det sexuella samlivet upp i 90-årsåldern. Sexlivet påverkas ofta av den psykiska och fysiska hälsan och beroende på om man lever i en relation. Ju friskare man är, desto längre kan man vara sexuellt aktiv. Men det omvända gäller också, ett aktivt sexliv upp i åren kan göra att man bevarar hälsan längre.

 

Ökad frihet kan ge ökad lust

För många par kan det bli en nytändning i förhållandet när barnen har växt upp och flyttat hemifrån. Man får ofta bättre ekonomi och måste inte längre anpassa sig till hela familjens behov. När man går i pension får man också mer fritid som man kan spendera som man vill. Den ökade handlingsfriheten kan innebära större lust och glädje, om man kan se det som man har vunnit istället för att sörja det som man har förlorat.

 

Könsroller

Det finns alltid en risk att det blir ensidigt och onyanserat när man generaliserar utifrån könsroller. I dag lever par i olika åldrar på så olika sätt. Men i stora drag kan nog en del ändå känna igen sig i beskrivningen av vissa könsskillnader. Skillnaderna mellan könen är också ofta större i de äldre generationerna.

 

Kvinnorollen – maka och mor

För många kvinnor som tillhör de äldre generationerna hänger den egna identiteten ofta samman med att vara maka och mor. Kvinnor har ofta uppfostrats att sätta andras önskningar före sina egna. Det gör att det ibland kan vara svårt att känna igen sina egna behov och man kan få dåligt samvete om man sätter sina egna önskningar först. Men för att man ska kunna njuta av sex måste man kunna tillåta sig själv att njuta och få ta plats. 

Till det positiva med att komma upp i medelåldern och att åldras hör att många kvinnor får en ökad självkänsla som gör att de vågar ta konflikter. Det kan medföra en ökad livskvalitet, som i sin tur också kan påverka den sexuella lusten positivt. Man vet vad man vill och kan säga både ja och nej.

 

Ett bra sexliv kräver att förhållandet är bra

Förr var det lite tabu att känna sexuell åtrå utan att vara kär om man var kvinna. Det kan vara en av anledningarna till att många kvinnor inte kan ha ett bra sexliv om relationen i övrigt inte är bra. För att kärleken ska bestå och relationen ska vara bra, behöver man lyssna på och visa omsorg om varandra. Därför kan det för många vara viktigt att få bekräftat i ord vad man betyder för sin partner. Det är också viktigt att med ord kunna reda ut det som inte känns bra. Det en del män skulle kalla tjat, kan för kvinnan vara ett djupt behov av att få bekräftelse på hur relationen fungerar eller vad som är fel. För att en kvinna ska tända sexuellt krävs ofta att hela situationen känns bra. Det ska inte finnas några ouppklarade konflikter och man vill känna sig bekräftad och älskad av sin partner.

Många kvinnor har uppfostrats att inte visa sin sexuella lust. Det kan göra att det blir svårt att tala om sexuella behov eller önskemål även om man annars har lätt för att uttrycka sig.

Mansrollen – familjeförsörjare

Äldre mäns identitet hänger ofta samman med yrkesrollen. Att vara man betyder för många att vara stark i förhållande till kvinnan och helst även i förhållande till andra män. Man ska vara en god försörjare och sköta sitt arbete. Mannen har också krav på sig att vara en bra familjefar. För de äldre generationerna betyder det framför allt att ha varit arbetsam, skötsam och snäll mot barnen på sin fritid. 

Det ligger i den traditionella mansrollen att inte visa sina känslor eller det som man upplever som svagheter. Det kan göra att man tycker att det är svårt att prata om saker som inte fungerar i äktenskapet eller sexlivet. Om man när man blir äldre kan strunta i behovet att leva upp till den traditionella mansrollen, kan det bli lättare att visa sig som den man är för sin partner. Då ökar också möjligheterna att man får ett bra samliv.

 

Sex skapar närhet och stärker relationen

Kärlek är lika viktig för män som för kvinnor. Men många män har en större förmåga att känna sexuell lust utan att alla andra delar av relationen känns bra. Sex kan också ses som ett sätt att skapa närhet och ett medel att göra en dålig relation bättre.

Män i de äldre generationerna har ofta fått lära sig att ta initiativet till sex, eftersom kvinnorna tidigt lärt sig att inte visa sin sexuella lust. Detta, tillsammans med att man kan se samlaget som ett medel till närhet med sin kvinna, gör att man som man ibland kan uppfattas som ensidigt inriktad på sex fast det kanske handlar om ens längtan efter närhet.

En del män kan också ha påverkats av sin uppfostran om att ”fina flickor” inte njuter av sex. Man kan då få svårigheter att känna åtrå för en kvinna man respekterar, exempelvis sina barns mor. Det kan bli ett hinder för att ha ett aktivt sexliv tillsammans med den kvinna man lever med.

Man kan visa kärlek på olika sätt
Även om könsrollerna lever kvar så blir människor mer och mer medvetna om dem. Vi är alla människor och inte bara kön. Därför kan det givetvis vara så att en kvinna har lättare för att ha sex även om det finns problem i relationen medan mannen i förhållandet inte mår bra av det.

Det finns stora individuella skillnader när det gäller hur man visar kärlek, men det finns fortfarande mönster som har med gamla könsroller att göra. Till exempel kan mannens sätt att säga: "Jag älskar dig" vara att han kör fram bilen, bär matkassarna eller värmer sin partners kalla fötter, medan kvinnan oftare är den som uttrycker sina känslor med ord och som också vill få kärleksförklaringar i ord. 

Kärlekshandlingar som inte bekräftas med ord uppfattas inte alltid av partnern, men även ord kan kännas tomma om de inte också visas i handling. Därför är det viktigt att båda parter lär sig förstå varandra och tolkar den andres sätt att uttrycka kärlek på ett positivt sätt.

Ett annat exempel på olikheter kan vara när mannen efter en dags heta diskussioner eller gräl närmar sig sin partner i dubbelsängen för att bli sams och skapa närhet igen, medan kvinnan då tänker: ”hur kan han tro att jag vill ha sex när vi har varit osams hela dagen och inte har talat ut om saken?” 

Om man låser fast sig i bara ett sätt att visa sin kärlek på är det lätt att man inte når fram med budskapet till den andre. Vet man att ens partner behöver bekräftelse i ord alternativt handling, kan man försöka att visa kärleken på det sätt som önskas. Det gäller för båda parter och kan hindra att man hamnar i ett dödläge där den ena försöker göra relationen bra genom sex och den andra vägrar vara intim till dess att relationen fungerar.

 

Förmågan att njuta kan övas upp

Det första levnadsåret är viktigt för kroppsuppfattning och jagkänsla. Har man haft många positiva kroppsupplevelser som liten ökar ens möjlighet att njuta av kroppsberöring som vuxen. Har man inte haft det, går det ändå att som vuxen öva upp lyhördheten, både för den egna kroppen och för partnerns kropp. 

Många äldre har inte upplevt så mycket kroppskontakt i sitt barndomshem, varken mellan föräldrarna eller mellan de vuxna och barnen. Därför kan det finnas en ovana vid sensuell kroppskontakt. Genom att ge sig själv och sin partner sköna kroppsupplevelser kan man öva upp förmågan till njutning. Det kan vara allt från ett skönt bad med väldoftande oljor i vattnet till att massera varandra med en mjuk kräm.

 

Närhet och kroppskontakt är viktigare än sex

Det är ett grundläggande behov hos alla människor, oavsett ålder, att bli berörd och att beröra. Det har ingenting med sexuella känslor att göra. Man kan få ut mycket av sitt ömhetsbehov genom kontakten med barn och barnbarn eller ett husdjur. En man kan förvandlas från att ha varit en sträng familjefar till att bli en lekfull och kramig morfar eller farfar. Tillsammans med barn kan den mogna människans sensualitet blomma. Man kan kramas och kelas utan rädsla för att skämma bort. Det finns mycket att lära av barnens förmåga att njuta av kroppsupplevelser, som ännu inte har kopplats till sexuella handlingar och som därmed inte är så laddade. De flesta vuxna skulle må bra av att tillåta sig att njuta på barnets vis av att ge och ta emot beröring. 

Många som i yngre dar alltid kopplat ihop ömhetsbevis med sexualitet kan med ökad ålder känna att det är tillåtet att smekas utan att det leder till samlag. Man kan strunta i gamla mönster och vanor. Det kan göra utrymmet för spontanitet och lekfullhet större.

 

Välbefinnande viktigt för lusten

Genom åldrandet förändras kroppen. Det finns stora individuella skillnader, men generellt kan sägas att den sexuella förmågan och lusten ofta minskar när man blir äldre. Det verkar som om den psykiska hälsan och välbefinnandet är viktigare för den sexuella lusten än den fysiska hälsan. Nedsatt lust kan vara ett tidigt tecken på depression.

 

När kvinnan blir äldre

När kvinnan kommer i klimakteriet, menopausen, någon gång mellan 45 och 55 år, upphör menstruationen. Det beror på att kroppens produktion av hormonerna östrogen och gestagen avtar. En del kvinnor får då så kallade övergångsbesvär, som till exempel svettningar, trötthet eller sömnsvårigheter. Andra passerar klimakteriet utan påtagliga besvär. För alla gäller att slemhinnorna blir tunnare och att det tar längre tid för slemhinnorna att bli fuktiga, att få lubrikation, vid sexuell upphetsning. Mängden vätska minskar också. Skörheten i slemhinnorna kan leda till smärta vid samlag. Men genom att använda glidmedel, som köps på apotek, kan man genomföra samlag utan att det gör ont. 

När man blir äldre minskar slidan i storlek och blir skörare. Ofta tar det också längre tid innan man blir sexuellt upphetsad och innan man får orgasm. Även om muskelsammandragningarna minskar, upplevs ofta en orgasm lika starkt ändå. 

Många kvinnor väljer att tillföra kroppen östrogen för att minska problemen vid övergångsbesvär och samlagssmärtor. Det kan man göra genom plåster, hormonspiraler eller tabletter. Östrogen kan också tillföras lokalt i form av salva eller slidtabletter för att motverka sköra slemhinnor och minska risken för urinvägsinfektioner. En del kvinnor kan bli hjälpta av akupunktur. 

En del upplever att den sexuella lusten minskar med stigande ålder. För andra uppvägs de kroppsliga förändringarna av att slippa oron för oönskade graviditeter och den personliga mognad som gör att man kan förhålla sig mer avspänd till sin kropp och sin partner. Det kan innebära ökad sexlust. 

Det finns kvinnor som aldrig har upplevt en orgasm, kanske på grund av blyghet inför sin partner eller tabun runt onani. Eftersom kvinnor förr uppfostrades till tystnad och skam inför sexuella känslor är det många som har svårt att berätta hur beröring och sexuell teknik behöver anpassas för att de ska kunna bli tillfredsställda. Många kvinnor, både unga och gamla, kan exempelvis inte få orgasm genom samlag, utan behöver stimuleras direkt på klitoris i samband med samlaget. Men det kan kännas svårt att uttrycka i ord.

Framförallt är det viktigt att parterna visar förståelse för varandra. Kvinnor behöver ofta längre tid för att känslomässigt förbereda sig för sexuell närhet och behöver därför mötas med lyhördhet av sin partner.

 

När mannen blir äldre

Nu för tiden talar man om att även mannen kommer i övergångsåldern eller har ett klimakterium. Det innebär minskad produktion av det manliga könshormonet testosteron samt minskad sexuell lust och förmåga till erektion för en del.

Många män behöver med stigande ålder längre tid och mer stimulans, ofta direkt av penis, för att få erektion. Det kan också bli svårt att bevara erektionen under hela samlaget. Om man är van vid att alltid få stånd när man ska ha samlag kan man få prestationsångest. Då är det viktigt att partnern är förstående. Ibland kan det räcka med en paus. Kanske kan man tillsammans komma fram till hur man kan göra de sensuella och sexuella mönstren mer avspända och lekfulla och på det sättet undvika prestationsångesten. 

Kraften i utlösningen och mängden sädesvätska minskar när man blir äldre. Även om utlösningen helt eller delvis uteblir, kan upplevelsen av en orgasm ändå vara lika stark.

 

Kroppen förändras

De flesta upplever att kroppen stelnar och inte är lika rörlig när man blir äldre. En del rörelser gör ont. De samlagsställningar som man använt tidigare i livet kanske behöver anpassas. Man kan pröva fram nya ställningar som är bekväma för båda.

 

Sjukdomar kan påverka lust och förmåga

En del sjukdomar kan påverka den sexuella förmågan. Det gäller till exempel diabetes, hjärtsjukdomar och depression. Läkemedel kan också minska den sexuella lusten och förmågan. Det är viktigt att diskutera eventuella biverkningar med den läkare som ordinerat en medicin.

 

Det finns hjälp att få

Det finns mediciner och hjälpmedel som kan stärka den sexuella förmågan. För män med problem att få erektion finns preparat i tablettform, injektioner i penis, implantat i penis, vacuumpumpar och andra tekniska hjälpmedel. 

För kvinnor är det vanligast att de får hormonet östrogen i någon form. Det finns också tekniska hjälpmedel, exempelvis vibratorer och massageapparater, som kan köpas på postorder eller i specialbutiker. Det forskas också om möjligheten att tillföra testosteron till kvinnor som saknar sexuell lust. Både kvinnor och män producerar testosteron, som är ett hormon som har betydelse för bland annat sexlusten.

 

Onani – den vanligaste sexuella handlingen

För att behålla den sexuella förmågan är det viktigt att underhålla den. Även om man inte har en partner kan man hålla liv i sitt sexliv genom att onanera. 

Att onanera är tabubelagt för många, speciellt i de äldre generationerna, trots att det är den vanligaste sexuella handlingen. Förr trodde man att det var skadligt med onani och att den som onanerade blev sjuklig, blek, mager, modlös, inbunden och ibland till och med psykiskt sjuk. Det är vad föräldrarna till dem som i dag tillhör äldregenerationerna fick lära sig och som de kanske i sin tur förmedlat i sin uppfostran. Men det är helt ofarligt att onanera.

I parförhållanden är det vanligt att parterna onanerar utan att det för den skull utesluter det gemensamma sexlivet. Det ena utesluter inte det andra. För många människor kan onani fungera ångestdämpande och smärtlindrande.

Om man har levt länge utan att ha en sexualpartner kan det ta månader att öva upp både lusten och förmågan igen. Därför är det viktigt att inte ge upp möjligheten till ett sexliv i en ny relation, utan försöka ha tålamod och vara lyhörd för varandra.

 

Sexuella stimuli och hjälpmedel

För många människor betyder sexuella fantasier mycket för att höja upphetsningen. Fantasierna är till för just detta och de avspeglar i allmänhet inte vad man vill göra i verkligheten. Fantasierna upplevs av de flesta som mycket privata och ingenting man delar med sig av ens till sin partner. 

Litteraturen är fylld av erotiskt laddade skildringar. Hur man upplever en text är individuellt. En del tänder på skriven text. Andra upplever bild och ljud starkare. Erotiskt laddade filmer och porrfilmer kan höja den sexuella spänningen för vissa, medan andra inte alls tänder på dem.

En del par ökar spänningen i sitt förhållande genom rollspel. Genom att föreställa sig olika scener, som båda upplever som upphetsande, kan man behålla den sexuella spänningen. 

Det finns numera en uppsjö av sexleksaker, som kan vara en tillgång i sexlivet. Man kan till exempel använda massagestavar eller mer neutrala massageapparater i den sexuella leken. Båda måste förstås vara intresserade av att använda sexleksaker, så att inte den enes lust släcks när den andres tänds.

 

Sexualitet och samliv inom vård och omsorg

När man blir mycket gammal, sjuk eller får stora funktionshinder blir man beroende av andra. Om man till exempel måste flytta till ett äldreboende av något slag kan det bli svårt att bevara sin personliga integritet i förhållande till personal eller anhöriga. 

Vid sjukliga åldersförändringar, demenssjukdomar, kan hela ens personlighet förändras. Det kan innebära att den tidigare pryda personen uttrycker sin sexualitet utan hänsyn till omgivningen. Det är viktigt att anhöriga och personal bemöter detta på ett respektfullt sätt, och sätter det i samband med sjukdomen. 

För ensamstående kan onani ge tillfredsställelse och avspänning. I par där den ena parten blir dement kan samlivet vara det enda som fortfarande ger en känsla av samhörighet och tillfredsställelse. Andra gånger kan den friska parten uppleva det som ett övergrepp att ha ett aktivt sexliv med sin sjuka maka eller make. Det kan vara svårt att uppfatta om den demenssjuke är intresserad och upplever samlivet som något positivt. Även om det är den sjuke som har ett stort behov av kroppslig närhet och tar initiativet, kan det ändå upplevas som en svår situation för den friske att förhålla sig till. Var och en måste sätta sina egna personliga gränser. 

Det är inte heller ovanligt att människor med demens inleder ett sexuellt förhållande med någon på samma äldreboende med föreställningen att det är makan eller maken. Sådana situationer kan vara svåra att hantera för anhöriga och personal. Det är bra om man kan lägga sina gamla uppfattningar om vad som är normalt och moraliskt rätt åt sidan och försöka fundera i nya banor. Hela situationen är utelämnande för den sjuke och för maken/makan. Det som förut hört till det allra mest privata kan nu diskuteras av personal och anhöriga. Därför är det också viktigt att vara lyhörd för varje människas unika behov. 

Tyvärr är det ovanligt att det vid en vårdplanering för en person inom äldreomsorgen ställs frågor som har med sex och samliv att göra. Det handlar troligen ofta om en ovana vid att ta upp ämnet till diskussion. Vi ser oftast sexualiteten som så privat att den inte går att tala om, trots att den betyder så mycket för så många människor.

Från Sveriges Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, allmän information (fri att publicera)


13.3.10

Sidvisningar: 5957


©2019 Vi medelålders - suntuubi.com