Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
HemFPA / KELA

Ändringssökande

Om du är missnöjd med ett förmånsbeslut från FPA kan du söka ändring i beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet. Med varje förmånsbeslut du får från FPA följer anvisningar för hur du kan söka ändring i beslutet. Du kan använda en blankett för din besvärsskrift, men besväret kan också formuleras fritt.

Om du inte använder blanketten för din besvärsskrift ska du komma i håg att uppge

  • namn, personbeteckning, adress och telefonnummer
  • vilket beslut du vill söka ändring i
  • uppgift om vilken ändring man yrkar på
  • grunderna för yrkandet

Kom ihåg att underteckna besvärsskriften.

Skicka besvärsskriften till FPA-byrån. Om du är missnöjd med beslutet i ett ärende som fattats av en arbetslöshetskassa eller studiestödsnämnd ska du skicka din besvärsskrift till den instans som har fattat beslutet. Du ska besvära dig senast 30 dagar efter att du fått del av beslutet. Delfåendet anses ha skett den 7 dagen efter postningsdatum för beslutet.

Rättelse av beslut

När du söker ändring i ett beslut kontrollerar FPA först om beslutet kan rättas.Om ett avgivet beslut är felaktigt, rättas det. Det rättade beslutet sänds till dig per post.

FPA ska rätta uppenbara skriv- eller räknefel eller andra jämförbara klara fel i sitt beslut. Innan ett fel rättas ska du ges tillfälle att bli hörd. Felet rättas antingen till din fördel eller nackdel. Sakfel rättas till din nackdel enbart om du samtycker till beslutet. Om du inte går med på att beslutet ändras kan FPA skicka ärendet till besvärsnämnden för avgörande.

Att söka ändring hos besvärsnämnden

Om FPA anser att besväret inte kan rättas på det sätt du vill skickas det vidare till besvärsnämnden. Du kan söka ändring i besvärsnämndens beslut hos försäkringsdomstolen. Du får både från besvärsnämnden och försäkringsdomstolen ett skriftligt beslut. Besvärsnämnden och försäkringsdomstolen uppbär ingen avgift för handläggande av ärende.

Källa: FPA:s nätsida där det finns mera information

Sidvisningar: 5512


©2020 Vi medelålders - suntuubi.com