Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
HemArbetslivetDeltidsarbete

Deltidspension efter heltidsarbete

Som heltidsarbete för en arbetstagare betraktas heltidsarbete enligt branschens kollektivavtal. Det är också möjligt att gå i deltidspension efter att man haft samtidiga deltidsarbeten, om arbetstiden i dem sammanlagt har varit minst 35 timmar i veckan.

Företagares heltidsarbete bedöms utgående från FöPL arbetsinkomsten, som ligger till grund för försäkringsavgifterna. FöPL-arbetsinkomsten måste vara minst 13 551,19 euro om året.

De som redan arbetar deltid får i allmänhet inte deltidspension. Deltidspension beviljas inte heller personer som inte förvärvsarbetar, eller som förvärvsarbetar endast tillfälligt.

    Foto från Bigfoto.com

Rätt till deltidspension

Du kan få deltidspension, om du uppfyller följande villkor:

  • Du har arbetat heltid i 12 månader under de senaste 18 månaderna; Denna granskningstid på 18 månader kan förlängas med högst sex månader, om du har fått sjukdagpenning, sjuklön eller ersättning för inkomstbortfall eller dagpenning enligt trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfallsförsäkring.
  • Du har tjänat in arbetspension i minst fem år under de senaste 15 åren. I den här tiden medräknas arbete i Finland, i övriga EU- och EES-länder, i Schweiz och i länder som har ingått en överenskommelse om social trygghet med Finland
  • Du får ingen annan pension. Familje- eller folkpension är dock inget hinder för deltidspension. Pension som betalas allt i ett är inte heller något hinder för deltidspension. 

Krav på deltidsarbetet

När du börjar arbeta deltid, ska dina inkomster minska till 35–70 % av din stabiliserade inkomst av heltidsarbetet. Inkomstbortfallet ska motsvara förkortningen av arbetstiden. Din personliga inkomstgräns fastställs när pensionen börjar.

Den kan variera sporadiskt med högst 10 % per månad. Om din lön för deltidsarbetet ändras mer än 10 % i den ena eller den andra riktningen, omräknas din pension.

Om du är företagare, ska du halvera din arbetsinsats, dvs. i praktiken halvera din genomsnittliga FöPL-arbetsinkomst. Du kan också lägga ner företagsverksamheten och övergå till annat deltidsarbete.

Du kan deltidsarbeta i Finland eller något annat EU-land.

Det får inte förekomma över sex veckors avbrott i deltidsarbetet. Semester eller sjukledighet är inte sådana avbrott, men t.ex. permittering är det.

Deltidspension på nytt

Om din deltidspension har dragits in på grund av överskriden inkomstgräns, permittering eller någon annan orsak, kan pensionen börja på nytt, när du igen uppfyller alla villkor för att beviljas deltidspension. Om din deltidspension har varit indragen i högst sex månader och du blir deltidspensionerad på nytt, får du samma pension som tidigare. Då utgår pensionen fortfarande från den stabiliserade inkomstnivå som fastställdes för dig när deltidspensionen beviljades föregående gång. I en sådan situation behövs ingen nya ansökan om deltidspension, men du ska be pensionsanstalten börja betala ut pensionen på nytt inom sex månader från den tidpunkt då pensionen blev indragen.

Om din deltidspension är indragen mer än sex månader, kan du inte få samma pension på nytt. Du kan bli deltidspensionerad på nytt först när du igen uppfyller alla krav för att beviljas deltidspension. I praktiken betyder det att du måste arbeta heltid 12 månader innan den nya deltidspensionen börjar. Då uträknas deltidspensionens belopp på nytt. En ny pensionsansökan behövs också.

Från sidan arbetspension.fi som ger utmärkt information om pensionsfrågor.

(13.3.2010)

Sidvisningar: 2056


©2019 Vi medelålders - suntuubi.com