Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Vi medelåldersTyöelämä

Työkäsite

Teksti on otettu Wikipediasta
Nainen korjaamassa riisiä Kambodzassa.
Perinteisesti koristellun posliinin myyjä Kiinassa.

Työ on moniulotteinen käsite, jolla tavallisimmin tarkoitetaan ihmisen toimintaa, joka tähtää elannon hankkimiseen vallitsevassa taloudellisessa ja sosiaalisessa ympäristössä. Tässä merkityksessä työ sisältää myös ne toimet, joita ihminen tekee vapaa-ajanulkopuolella oman työkykynsä ylläpitämiseksi (esimerkiksi kotityöt). Suppeammassa merkityksessä työ tarkoittaa vain palkkatyötä.

Kapitalistisessa yhteiskunnassa työtä tehdään lähes aina jollekulle ja omaisuuden kartuttamiseksi. Nykyisin työ koetaan usein myös itsensä toteuttamisen välineeksi. Aikaisemmissa yhteiskunnissa työtä tehtiin useammin itsenäisesti, omien välittömien tarpeiden tyydyttämiseksi ja työ nähtiin useammin välttämättömänä pahana.

Työ voikin työnteon lisäksi tarkoittaa myös työn tuloksia, joita ihmiset voivat vaihtaa keskenäänvaihtotaloudessa. Tämä edellyttää työnjakoa.

Työmarkkinoilla ihmiset tarjoavat työvoimaansa ja työnantajat (tai yritykset) kysyvät työvoimaa. Työmarkkinoita voidaan tarkastella markkinoina, mutta käytännössä työmarkkinat eroavat täydellisen kilpailun mallista erityispiirteiden takia. Mitä kysytympää työvoima on työmarkkinoilla, sitä korkeammaksi työntekijän palkka muodostuu; toisaalta suuri palkka voi merkitä vähäistä vapaa-aikaa.

Sisällysluettelo

 

[
Palkkatyö

Lewis Hine, Voimalan mekaanikko työskentelemässä höyrypumpulla, 1920.

Palkkatyö on työn muoto, jossa työntekijä tekee työtä työnantajalle ja saa siitä rahallisen korvauksen eli palkkaa. Palkkatyön ehtoja säätelevät Suomessa lait (mm. työaikalaki), yleissitovat työehtosopimukset ja työsopimukset.

Historiallisesti palkkatyötä ei aiemmin ole ollut nykyisessä mittakaavassa vaan se muuttui tavallisimmaksi työn muodoksi vasta teollisen kapitalismin myötä. Kapitalismia arvostelevanmarxilaisen taloustieteen mukaan palkka ei ole korvaus työstä, vaan palkkatyöntekijä myy työvoimansa (voimanlähteensä) työnantajan käyttöön ja työnantaja myy tavarassa palkkatyöntekijän energiaa: työnantaja vuokraa työntekijän työvoiman käyttöönsä vain, jos hän voi myydä energiaa isommasta arvosta kuin on työvoiman vuokra.

[]Työtyyppejä

[]Vakinainen työ

Vakinainen työ tarkoittaa sitä, että työsuhteen loppumisesta ei olla erikseen sovittu, eli töitä on toistaiseksi.

[]Määräaikainen työ

Määräaikainen työ on kyseessä silloin, kun työsopimuksessa lukee työn tarkka alkamis- ja loppumisaika. Määräaikaisuuta voidaan jatkaa, mutta työn "ketjuttamiselle" tällä tavalla on asetettu omat rajansa.

[]Kokopäivätyö

Kokopäivätyössä työntekijän työaika kestää koko työpäivän, Suomessa yleensä enintään 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa.

[]Osa-aikatyö

Osa-aikatyö on kokopäivätyön "pilkottu" versio, jossa yleensä päivittäinen tai viikoittainen työaika on lyhyempi kuin kokopäivätyössä; työtä on esimerkiksi 4 tuntia päivässä tai kolmena päivänä viikossa. Esimerkiksi myyjät tekevät tätä työtä usein.

[]Kesätyö

On opiskelijoiden ja koululaisten tärkein työssäkäyntimuoto. Joskus tyypillisesti 2–4 kuukautta kestävä kesätyö on harjoittelua ammattiin valmistauduttaessa.

[]Etätyö

Etätyössä työntekijä ei tee työtä työpaikalla, vaan esimerkiksi kotona tai työantajan järjestämässä työhuoneessa tyypillisesti tietokoneyhteyden varassa.

[]Hajautettu työ

Perinteisen etätyön lisäksi työtä tehdään 2000-luvulla työmatkoilla ja liikennevälineissä. Matkapuhelimet, internet, kannettava tietokone ja sähköposti mahdollistavat työn tekemisen paikasta riippumatta. Etenkin asiantuntijatyö kulkee tekijänsä mukaan melkeinpä minne tahansa. 2009 arvioitiin jo joka toisen suomalaisen tekevän työtä muuallakin kuin varsinaisella työpaikallaan.

[]Freelance-työ

Freelancerina toimivalla työntekijällä on monta työnantajaa. Vapaata työtä tekevät esimerkiksi monet toimittajattulkit ja näyttelijät. "Free" työskentelee usein itse hankkimassaan työhuoneessa.

[]Talkootyö

Talkootyö tehdään verovapaasti, koska talkootyöstä ei makseta palkkaa, on talkootyö vapaaehtoistyön muoto. Talkootyössä yleensä emäntä tarjoaa talkooväelle ruuat, juomat kuin myös perinteisesti saunottaa väkeä. Usein on kuitenkin tapana, että talkootyötä voidaan tehdä vastavuoroisesti.

Tyypillisiä talkootöitä ovat olleet perinteisesti maaseudulla esim heinätalkoot ja perunatalkoot.

Talkootyötä varten isännän kannattaa harkita talkoovakuutusta tapaturmien varalta.

[]Pimeä työ

Pimeä työ on laitonta ja siinä työntekijä tekee työn verovapaasti, työnantaja ja työntekijä eivät tee työsopimusta. Työntekijä ei saa työstä eläkettä ja palkan saa suoraan käteen.

[]Lapsityö

Lapsityö on myös usein laitonta. Siinä alaikäinen on työntekijänä. Lapsille ei tarvitse maksaa niin paljon palkkaa kuin aikuiselle, minkä takia lapsityövoimaa käytetään esimerkiksi rutiiniluonteisissa kokoonpanotehtävissä ja muissa vähäistä perehdyttämistä ja koulutusta vaativissa tehtävissä.

Huonoimmissa tapauksissa lapset joutuvat lapsisotilaiksi tai -prostituoiduiksi. Heitä käytetään myös huumekaupan palveluksessa kuljetus- tai vartiointitehtävissä.

Kehittyneissä maissa lapsityö on tarkkaan säädeltyä esimerkiksi työaikojen ja tehtävien luonteen osalta.

Lapsityön kielteisimpiä seurauksia on koulunkäynnin estyminen tai häiriintyminen. Kehitysmaissa lapsityö toisaalta saattaa "korvata" puuttuvaa mahdollisuutta kouluttautumiseen.

[]Kotityö

Kotityötä on kotona tehtävä työ, esimerkiksi lasten, vammaisten tai vanhusten hoito.

[]Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyö työntekijä ei saa työstä palkkaa, mutta työn teettäjä saattaa esimerkiksi tarjota ruoan vapaaehtoiselle. Suomalainen versio on talkoot, jota pyöritetään esimerkiksi monia kesä- ja kulttuuritapahtumia.

[]Emotionaalinen työ

Arlie Hochschild lanseerasi 1983 emotionaalisen työn käsitteen (emotional labour). Sen rinnalla on viimeistään 2000-luvulla alettu puhua esteettisestä työstä. 

[]Esteettinen työ

Esteettisyys työssä liittyy yleensä huonosti palkattuihin, osa-aikaisiin töihin lähinnä naisvaltaisilla palvelualoilla. Esimerkkejä ovat ravintolat, kampaamot sekä vaatteita ja kosmetiikkaa myyvät yritykset. Esteettisen työn teettäjät näkevät alaisensa osana palvelutuotettaan. Työntekijöiden tulee osata näyttää hyviltä.

Vaikka "pukupakko" koskee tyypillisesti enää johtavassa asemassa olevia, esteettinen kontrolli ajaa yksilöllisen tyylin luomiseen ja itsensä brändäämiseen. Asiantuntijoidenkin on esteettisen työkulttuurin vallitessa pystyttävä erottautumaan muista persoonallisella ulkonäöllä ja omalla tyylillään.

Yritykset myös rakentavat imagoaan avainhenkilöidensä ja näiden persoonallisen tyylin kautta.

27.3.2010

Sivulatauksia: 2759


©2019 Vi medelålders - suntuubi.com