Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Vi medelåldersPerheLapset

Lapsi

Ihmisen ikäkaudet

Malilaisia lapsia.Lapsi on lapsuuttaan elävä ihminen, joka ruumiillisesti katsotaan olevan allemurrosikäinen. Yhdistyneitten kansakuntien Lastenrahasto UNICEF ja Suomen ratifioima Lapsen oikeuksien sopimusmäärittelee lapsen alle 18-vuotiaaksi. Myös Suomessa oikeudellisesti täysivaltaisen ikäraja on 18 vuotta. Lapsi on käsitteenä iästä riippumatta ihmisen jälkeläinen.

Sisällysluettelo

 ]

]Huoltajuus

Alle 18-vuotiaalle on määrätty laissahuoltajat. He ovat yleensä lapsen biologiset vanhemmat. Vanhemmuus voidaan siirtää kirjallisella sopimuksella adoptiovanhemmille.

In loco parentis on latinaa ja tarkoittaa vanhempien sijasta. Se on juridinen termi, joka tarkoittaa lasten huoltajuutta. Suurimmassa osassa länsimaita on oppivelvollisuus, jonka myötä opettajat saavat koulussa toimia in loco parentis -huoltajana. Myös lastenhoitajalla tai sisaruksella saattaa hätätilanteessa olla juridisesti huoltajuuden tunnusmerkit täyttäviä oikeuksia, kunnes vanhempiin saadaan yhteys.

]Kasvatus

Kasvatus on lapsen opastamista tasapainoiseksi ja vastuulliseksi aikuiseksi.

]Lapsen kehitysvaiheet

Vastasyntynyt lapsi.
Puolen vuoden ikäinen lapsi.
Neljä- ja kaksi-vuotiaat veljekset.

Lapsen kehittymistä voidaan tarkastella esimerkiksi biososiaalisesta, psykososiaalisesta, kognitiivisesta, fysiologisesta tai juridisesta näkökulmasta.

]


Fysiologinen

Fysiologisesti lapsuuden fysiologisen kasvun katsotaan loppuvan murrosiän(puberteetin) alkamiseen, ja sen ajatellaan alkavan heti imeväisiän kasvun jälkeen 2 vuoden iässä. Puberteetti alkaa yksilöllisesti eri iässä, tytöillä noin 10–12-vuotiaana, pojilla noin 11–14-vuotiaana. Pubertettia ja sen jälkeistä kasvun hidastumista kutsutaan nuoruuden kasvuksi. Ennen puberteettia on 7–12 vuotta kestävä vaihe jolloin lapsen fyysinen kehitys on tasaista, ja melko hidasta. Tämä vaihe alkaa noin 3-vuotiaana, ja sitä kutsutaan lapsuuden kasvuksi. Ennen tätä lapsi kasvaa hurjasti (noin puoli metriä) syntymän ja kolmannen ikävuoden välillä, ja kyseistä kasvuvaihetta kutsutaan imeväisiän kasvuksi.

]Kognitiivinen

Viime vuosikymmenten tarkat tutkimusmenetelmät ovat tuoneet lisätietoa lapsen kehittymisestä ja ovat osoittaneet esimerkiksi Piaget'n arviot eri kehitysvaiheista vääriksi. Piaget esimerkiksi oli sitä mieltä, että lapsi ymmärtää, vasta 1,5–2 vuoden ikäisenä esineen säilyvän, vaikka se katoaa näkökentästä, kun taas nykyisin jo 2,5-kuukautisen vauvan on osoitettu ymmärtävän esinepysyvyyden.

]Aistien kehittyminen

Kuulo-, tunto-, haju- ja makuaistit alkavat toimia noin 24. raskausviikon aikana. Näköaistikin on, viimeisenä aistina, toimintakykyinen 26. raskausviikon jälkeen. Syntyessään lapsi on likinäköinen, ja näkee vain 21 senttimetrin päähän, mutta tämä likinäkö korjautuu muutamassa viikossa. Jo viikon ikäisenä vauva osaa esimerkiksi väistää kohti tulevaa esinettä. Kuukauden ikäinen vauva pystyy erottamaan eri äänteet toisistaan, ja vuoden ikäisenä vauva osaa erottaa oman äidinkielensä foneemit erittäin tarkasti. Vauva oppii erottamaan äitinsä äänen muiden ihmisten äänestä jo alle kaksikuukautisena.

]Kielen kehittyminen

Pääartikkeli: Kielen omaksuminen

Lapsi saattaa reagoida jo sikiöaikana ulkoisiin ääniin. Ennen puheen kehitystä vauva pyrkii vuorovaikutukseen monin tavoin, esimerkiksi ilmeillä, ääntelyillä ja liikkeillä.

Tässä luettelossa on kielellisten toimintojen tyypilliset alkamisiät.

 • 2–4 kk: Vokaalien ääntäminen
 • 4–6 kk: Konsonanttien ääntäminen. Lapsi oppii myös matkimaan kuulemiaan ääniä. Ensimmäiset matkitut äänet ovat yleensä yksittäisiä tavuja, joita lapsi oppii myöhemmin muuntelemaan.
 • 8–10 kk: Ensimmäisten sanojen ymmärtäminen
 • 1 v: Lapsen ensimmäiset sanat ilmaantuvat noin vuoden iässä. Sanat ovat yleensä lyhyitä ja arjen ympäristöön liittyviä (esim. äiti, kukka, tutti). 1-vuotias tunnistaa useita sanoja ja arjen tekemisiä kuvaavia sanontoja.
 • 1,5 v: Käyttää kaksisanaisia ilmaisuja, ymmärtää lähes sata sanaa, käyttää noin tusinaa eri sanaa.
 • 2 v: Tuottavan sanavaraston kehittyminen on kiihkeimmillään 18–24 kuukauden iässä, jolloin lapsi saattaa oppia 6–9 sanaa päivittäin. Kahden vuoden iässä lapsi osaa noin 250 sanaa (vaihteluväli 0–600) ja käyttää 2–3 sanan lauseita, joissa sanat taipuvat.
 • 3–4 v: 3-vuotiaan puhe on yleensä lähes kokonaan ymmärrettävää. Puheesta voi puuttua äänteitä tai oikeat äänteet voivat korvautua toisilla. Puhe voi olla myös takertelevaa. Lapsi ymmärtää yksinkertaisia kertomuksia ja hän osaa käyttää kysymys-, kielto- ja käskylauseita.
 • 7-8 v Käyttää ja ymmärtää omaa äidinkieltänsä jo aikuisen tavoin. Vain harvinaisempia abstrakteja ja erikoisempia sanoja opitaan käyttämään vasta varhaisnuoruudessa. Lapsi ymmärtää monimutkaisia kertomuksia ja kykenee kuvailemaan tunteitaan ja olotilaansa sanoin melko tarkasti.
 • 11–13 v Kykenee jo monimutkaisiin aikuismaisiin rönsyileviin keskusteluihin. Keskustelutaitojen kehitys jatkuu pitkälle nuoruuteen. Alkaa ymmärtää myös abstrakteja käsitteitä ja käyttämään niitä puheessaan. Tytöt saavuttavat tämän vaiheen yleensä hieman ennen poikia. Kykenee kuvailemaan tunteitansa ja olotilaansa hyvin tarkasti.

Kielellinen kehitys on nopeaa erityisesti 2–6 -vuotiaana. (=kielellisen kehityksenherkkyyskausi).

]Juridiset vaiheet

Suomen lain mukaan:

 • lapsi on oikeutettu osallistumaan maksuttomaan esiopetukseen sinä vuonna, jona hän täyttää kuusi vuotta
 • lapsi on oppivelvollinen ja menee yleensä kouluun sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta.
 • 12 vuotta täyttänyt
  • Ei saa ajaa polkupyörällä jalkakäytävällä vaan hänen on käytettävä pyörätietä tai ajorataa.
  • Täytyy tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa
   • Avioerolapsi voi kieltäytyä tapaamasta toista vanhempaansa.
   • Lapsen suku- tai etunimeä ei voida muuttaa ilman lapsen suostumusta. Suostumusta ei tarvita, jos lapsi sairauden tai vammaisuuden takia ei voi ilmaista tahtoaan. Alle 12-vuotiaankaan suku- ja etunimeä ei voida muuttaa, jos lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota.
   • Adoptiota ei voida vahvistaa ilman lapsen suostumusta, jos hän on täyttänyt 12 vuotta. Suostumusta ei tarvita, jos lapsi sairauden tai vammaisuuden takia ei voi ilmaista tahtoaan.
 • 14 vuotta täyttänyt
  • Voi tehdä kevyttä palkkatyötä loma-aikana ja kouluaikana kevyttä tilapäistä työtä.
 • 15 vuotta täyttänyt
  • Voi saada ajo-oikeuden mm. mopontraktorin ja moottorikelkan kuljettamiseen.
  • Voi kuljettaa rekisteröitävää moottorivenettä.
  • Voidaan tuomita rangaistukseen tuomioistuimessa.
  • Voidaan kutsua todistajaksi tuomioistuimeen.
  • Voi liittyä poliittiseen puolueeseen.lähde?
  • Voi vaihtaa tai erota uskontokunnasta vanhempien suostumuksella.
  • Saa pelata rahapeliautomaateilla ilman huoltajan läsnäoloa.
  • Voi mennä ansiotyöhön, mikäli on suorittanut oppivelvollisuutensa loppuun.
   • Voi tehdä työsopimuksen ja purkaa tai irtisanoa sen
  • Voi tehdä testamentin ja avata pankkitilin
  • Voi kuljettaa polkupyörällä enintään 10-vuotiasta lasta.
  • Voi anoa hankkimislupaa ampuma-aseelle huoltajien suostumuksella.
 • 16 vuotta täyttänyt
  • Saa sairausvakuutuskortin ja hänet on vakuutettu vanhuuden, työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalta.
  • Saa itse hakea ja nostaa sairausvakuutuskorvauksensa.
  • Voi saada ajo-oikeuden kevyen moottoripyörän kuljettamikseen.
  • Alle 16-vuotiaan kanssa sukupuoliyhteydessä oleminen tai muu häneen kohdistuva seksuaalinen teko on rangaistava yli 18-vuotiaalta, ellei kyseessä ole samassa kehitysvaiheessa olevien nuorten keskinäinen sukupuolisuhde, jolloin ikäero on maksimissaan 2-3 vuotta.lähde?
  • Oppivelvollisuus päättyy
 • 17 vuotta täyttänyt
  • Lapsilisän maksu loppuu, huoltajilla säilyy elatusvelvollisuus.
 • 18 vuotta täyttänyt on virallisesti täysi-ikäinen. Mm:
  • Asevelvollisuus alkaa (koskee vain terveitä miehiä)lähde?
  • On vaalikelpoinen.
   • On äänioikeutettu valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa.
   • Saa asettua ehdolle mainituissa vaaleissa.
  • Saa määrätä itse omaisuutensa käytöstä.
  • Saa ostaa tavaraa postimyynnistä tai Internetistä.
  • Saa vaihtaa uskontokuntaa vapaasti.
  • Saa solmia avioliiton tai virallistaa parisuhteensa, joskin avioliitto on mahdollinen nuorempanakin erikoisluvalla.
  • Voi saada väliluokan moottoripyöränhenkilöauton, kevyen ajoneuvoyhdistelmän jakuorma-auton ajamiseen oikeutettavan ajo-oikeuden.
  • Voi hankkia passin itsenäisesti.
  • Saa ostaa tupakkatuotteita ja mietoja alkoholijuomia kaupoista ja Alkosta sekä asioida useimmissa ravintoloissa.
  • Saa pelata Veikkauksen pelejä verkkopalvelussa. Tämä on Veikkaus Oyj:n oma rajoitus; laki ei tähän velvoita toisin kuin RAY:n peleissä.[1]
  • Voi anoa hankkimislupaa ampuma-aseelle.
 • 20 vuotta täyttänyt
  • Saa ostaa Alkosta väkeviä alkoholijuomia, sekä saa raskaan moottoripyörän ajo-oikeuden mikäli hänellä on A-luokan ajokortti, joka on ollut voimassa kaksi vuotta.
 • 21 vuotta täyttänyt
 • 25 vuotta täyttänyt

Wikipediasta

11.4.2010

Sivulatauksia: 1933


©2019 Vi medelålders - suntuubi.com