Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK
Vi medelåldersElämänkysymyksiäKuolema

Kuolema


Kuolema on täydellinen ja pysyvä elintoimintojen päättyminen eläimillä,kasveilla ja muilla eliöillä. Toisin sanoen biologinen elämä loppuu kuolemaan. Eläimillä kuolema seuraa usein jonkin tärkeän elimen, kuten sydämen, toiminnan lakattua. Kasvit puolestaan voivat sopivissa olosuhteissa jatkaa elinkaartaan juurissaan ja versoissaan. Yksisoluiset, jakautumalla lisääntyvät organismit ovat omalla tavallaan kuolemattomia.

Kuvaannollisessa mielessä myös elottomien kappaleiden, esimerkiksitähden, elinkaaren loppua kutsutaan kuolemaksi.


On mahdollista että organismi kuolee, mutta solut ja elimet jäävät eloon ja voidaan siirtää uuteen isäntään, kutenelinsiirron tapauksessa. Elinsiirron yhteydessä yhä elävät kudokset on poistettava nopeasti kuolleesta isännästä, ennen kuin ne kuolevat puutteellisten elintoimintojen takia. Harvoin jotkin eläinsolut voivat olla käytännössä kuolemattomia, kuten ihmisen kasvaimesta peräisin olevat (HeLa -solut). Toisaalta organismin yksittäiset solut tai jopa elimet voivat kuolla, mutta organismi voi jäädä eloon. Monet yksittäiset solut elävät vain lyhyen aikaa, joten suurin osa organismin soluista uusiutuu jatkuvasti.

Elinsiirtojen vuoksi merkittävä juridinen käsite on aivokuolema. Siinä aivotoiminta lakkaa, mutta muita elintoimintoja voidaan pitää yllä keinotekoisesti.

Kuolemaan liittyvä suuri kysymys on, jatkuuko yksilön elämä kuoleman jälkeen. Koska elämän kokemisessa välttämättömät asiat – tunteet, ajattelu ja aistimukset – perustuvat materiaalisten aivojen ja aistielinten toimintaan, ajattelevat monet, ettei yksilön elämä voi mitenkään jatkua aivojen ja aistielinten tuhoutuessa kuolemassa. Monien eri uskontoja edustavien ja myös monien uskontokuntiin kuulumattomien ihmisten ajatteluun kuitenkin kuuluu, että yksilön elämä voi jatkua myös ruumiin kuoleman jälkeen. Tähän liittyy yleensä ajatus jonkinlaisesta materiattomasta sielusta, joka tavalla tai toisella säilyttää yksilön identiteetille keskeiset asiat kuoleman jälkeenkin.

Lääketieteellinen ja juridinen kuolema

Lääketieteessä kuolema tarkoittaa elimistön toimintojen pysyvää lakkaamista. Kuolinhetki voidaan määritellä verenkierron ja hengityksen loppumisena (sydänkuolema, kliininen kuolema) tai aivojen toiminnan loppumisena (aivokuolema). Kuoleman juridinen määritelmä vaihtelee jonkin verran eri valtioissa. Suomessa ihminen voidaan todeta kuolleeksi, kunsydän on lakannut sykkimästä ja joku seuraavista pätee: hengitys ja verenkierto ovat loppuneet, ruumis on tuhoutunut tai toissijaiset kuolemanmerkit ovat ilmaantuneet. Hengityksen ja verenkierron loppuminen todetaan esimerkiksi silloin, jos elvytyksestähuolimatta verenkierto ei käynnisty tai jos elvytykseen päätetään olla ryhtymättä toivottoman ennusteen vuoksi. Ruumiin tuhoutuminen tarkoittaa esimerkiksi palamista tai murskaantumista. Toissijaiset kuolemanmerkit ovat lautumien ja kuolonkankeuden (rigor mortis) ilmaantuminen sekä ruumiin jäähtyminen ja hajoaminen. Kuoleman toteaa lääkäri.

Aivokuolema tarkoittaa aivotoiminnan peruuttamatonta lakkaamista, ja sille on ominaista aivosähkötoiminnan loppuminen ja refleksien puuttuminen. Aivokuoleman toteaa Suomessa lääkäri lain määräämällä tavalla. Aivokuoleman toteamiseksi potilaalle tehdään neurologinen tutkimus, jonka tavoitteena on osoittaa hengityksen pysyvä loppuminen sekä kipureaktion ja kaikkien aivohermojen toiminnan puuttuminen. Tarpeen vaatiessa voidaan tehdä aivosähkökäyrätutkimus (EEG) ja aivoverisuonten varjoainekuvaus, joista jälkimmäisellä voidaan osoittaa aivoverenkierron lakkaaminen.

Aivokuoleman toteamisen jälkeen kaikki hoito lopetetaan ja henkilö julistetaan kuolleeksi. Jos henkilöltä otetaan talteen elimiä elinsiirtoa varten, jatketaan aivokuolleen henkilön hoitoa tilapäisesti irrotushetkeen asti. Suomi oli maailman ensimmäinen maa, jossa lailla vuonna 1970 hyväksyttiin aivokuolema yhdeksi kuoleman määritelmäksi.

Jos henkilö ei ole kuollessaan sairaalahoidossa, kuolemasta on annettava tieto lääkärille taipoliisille. Kun kuolemansyy on selvitetty, lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen, joka tarvitaan hautauslupaa varten. Tarvittaessa kuolinsyyn selvittämiseksi voidaan tehdä ruumiinavaus. Jos kyseessä on onnettomuus tai muuten epäselvä kuolema, harkinnan mukaan voidaan järjestää poliisitutkinta.

Kuolemaa koskevia säännöksiä Suomen lainsäädännössä sisältyy lakiin (459/1973) ja asetukseen (948/1973) kuolemansyyn selvittämisestä sekä lakiin (101/2001) ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä. Naiset elävät keskimäärin n. 7 vuotta pitempään kuin miehet.

[

]Yleisimmät kuolinsyyt

Yleisimmät kuolinsyyt Suomessa vuonna 2005 olivat:

Syy Yleisyys naisilla Yleisyys miehillä
Iskeemiset sydäntaudit 24,4 % 24,7 %
Syövät 21,3 % 23 %
Aivoverisuonien sairaudet 11,2 % 7,5 %
Hengityselinten sairaudet 4,2 % 6 %
Muut verenkiertoelinten taudit 4,1 % 3,4 %
Dementia ja Alzheimerin tauti 12,1 % 5,3 %
Tapaturmat 5 % 10,7 %
Muut syyt 17,5 % 19,4 %

[

]Hautaaminen

Hautausmaa Tokiossa.

Lähes kaikissa kulttuureissa kuolleen ihmisen ruumis hävitetään esimerkiksi hautaamalla maahan tai polttamalla ennen merkittävää luonnollista hajoamista.

Tiibetissä ruumiin hävittämistapa on taivashautaus, jossa ruumis jätetään korkealle paikalle (vuorelle) petolintujen syötäväksi. Joskus tämä on uskonnollisista syistä, lintujen nähdään vievään sielun taivaaseen, ja joskus vain heijastaa faktaa, että kun maasto on liian kovaa kaivettavaksi, puita on vähän poltettavaksi ja paikallinen uskonto uskoo ruumiin olevan vain tyhjä kuori kuoleman jälkeen, on kätevämpiä tapoja hävittää ruumis, kuten sen jättäminen eläinten kaluttavaksi.

Uusi vaihtoehto on ekologinen hautaus. Kyseessä on sarja syväjäädytystä, värinällä tomutusta, kylmäkuivausta, metallien poistoa ja jäljelle jääneen tomun hautausta, jota jää noin 30 % ruumiin massasta.

Avaruushautaus käyttää rakettia laukaisemaan tuhkajäänteet kiertoradalle. Avaruushautauksia on tehty ainakin 150.

Monissa paikoissa kuten Aasiassa tuhkaus on yleisin hautaustapa. Kristinuskoisissa kulttuureissa kuolleiden ihmisten keho on tapana haudata sellaisenaan puisessa tai muusta materiaalista koostuvassa arkussa pari metriä (6 jalkaa, noin 1.8m) maan alle hautaamiselle tarkoitetulla alueella, hautausmaalla. Henkilö voi myös toivoa ruumiinsa poltettavan tuhkaksi hänen kuoltuaan. Lähi-idässä islamilainen vainaja kääritään liinoihin ja haudataan pystyasentoon kasvot kohti muslimien pyhää kaupunkia Mekkaa. Aikaisemminzarathustralaisuudessa ruumiit jätettiin hiljaisuuden tornien päälle lintujen syötäväksi.

Joissakin paikoista hautaus aiheuttaa maankäyttöongelmia. Tämän vuoksi esimerkiksi Kiinassa ja Japanissa kaikki ihmiset poltetaan kuoleman jälkeen. Vanhojen hautojen väitetään vievän noin 10% viljeltävästä maa-alasta Kiinassa.

[

]Kuoleman henkilöitymä


Kuolema on myös suosittu myyttinen hahmo, joka on esiintynyt tarinankertojien kertomuksissa kautta aikain. Länsimaisessa kulttuurissa kuolema on saanut Viikatemiehen hahmon, joka on nykypäivän televisioon ja kirjallisuuteen siirtynyt luultavasti keskiajan tai renessanssin taiteesta. Usein Viikatemies on pukeutunut mustaan hupulliseen kaapuun ja kantaa mukanaan mustaa viikatetta. Joskus kuolema saa myös ihmisen hahmon, erityisestielokuvissa, joissa kuolema saattaa tappaa koskettamalla. 1800-luvun romantiikka romantisoi muiden asioiden ohessa myös kuoleman, josta tuli keskeinen aihe monissa aikakauden taideteoksissa. Tällöin käytettiin usein kuoleman henkilöitymiä tai muita kuoleman symboleita, kuten niinipuuta.

Suomessa ja karjalassa kuoleman henkilöitymän erisnimet ovat usein olleet sivumerkityksiä sanoilla, joiden päämerkitys on jotain muuta tai yleisnimi, kuten Tuoni (kuolleiden valtakunta), Mana (kuolleiden valtakunta), MarrasMarto (mm. jotain kuollutta), Kalma (mm. kuolema, kuollut ruumis), Surma (mm. kuolema, tappaminen), ja Kuolema.

Sielulintu oli eräs kuoleman henkilöitymä ja kuoleman tuoja (tai elämän pois hakija) karjalaisessa perinteessä.

[muokkaa

]Kuolemanjälkeinen elämä uskonnoissa

Ihmistä on kautta aikojen askarruttanut millaisena tämä kokee ajan kuolemansa jälkeen.Fysiologisesti tarkastellen kuolema tarkoittaa elintoimintojen päättymistä. Jos katsotaan ajattelun ja kokemusten olevan aivojen elintoiminto, on kysymys kuoleman jälkeisistä kokemuksista triviaali, eikä eroa siitä millaisena koemme ajan ennen syntymää. Kuitenkin kuolemaa voidaan ja on kaikissa yhteisöissä, kaikkina aikoina myös pohdiskeltu ontologian,mystiikanmetafyysiikan ja spirituaalisuuden näkökulmasta.

Kuolleita on hyvin pitkään käsitelty kunnioittaen. Ihmisiä on haudattu jo 50 000 vuotta sitten. Alkujaan ruumiit on hävitetty ilmeisesti hygienian ylläpitämiseksi, mutta jo neanderthalin ihminen lisäsi vainajan mukaan ruokaa ja aseita, ilmeisesti kuoleman jälkeistä elämää ajatellen.

Muinaissuomalaisilla vainaja jatkoi elämäänsä kuoleman jälkeen Tuonelassa tai Manalassa.Buddhalaisuudessa elämä ymmärretään kärsimykseksi, ja elämän kiertokulusta voi päästä pois vain pääsemällä nirvanaanHindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa kuoltuaan ihmiset ja eläimet syntyvät uudestaan jonakin toisena elävänä.

Lähi-idässä syntyneissä uskonnoissa, juutalaisuudessakristinuskossa ja islamissa, ihminen on ainutkertainen, ja kuolemansa jälkeen hänellä on mahdollisuus pelastua, tai joutua kärsimykseen. Kuoleman jälkeinen elämä ei kuulunut juutalaisuuteen vielä Vanhan testamentin aikaan. Vanhan testamentin uskonnossa Jumala palkitsee hyveelliset ihmiset jo tässä elämässä. Käsitykset kuitenkin muuttuivat ajan myötä, ja Uudessa testamentissa enääsaddukeuksiksi kutsuttu oppineiden ryhmä pitää kiinni käsityksestä, jonka mukaan kuolemanjälkeistä elämää ei ole.

Muinaisen Egyptin kuolemankäsityksellä on ollut suuri vaikutus Lähi-idän uskontoihin. Muinaisegyptiläinen uskonto pohdiskeli paljon kuolemanjälkeistä elämää ja kuolema nähtiin usein vain siirtymävaiheena toisenlaiseen todellisuuteen. Jumala Osirista on pidetty alkuperäisenä vapahtajajumalana, josta käsitys levisi muihin uskontoihin. Osiris-mysteeriot levisivät Serapis-kultin mukana myös Antiikin Kreikkaan ja Roomaan. Muinaisegyptiläisessa uskonnossa Anubis johdatti kuolleen Osiriksen saliin, jossa hän joutui osoittamaan kelvollisuutensa päästäkseen vihannoiville kentille. Vainajan sydän punnittiin Osiriksen salissa 42 jumalan läsnä ollessa Osiriksen vaa'alla Maatin sulkaa vasten. Kirjuri Thot kirjasi tuloksen muistiin ja vainaja pääsi joko Osiriksen kentille tai joutui kuolemaan toisen kerran, jolloin hän lakkasi olemasta. Islamissa taas puhutaan Tekojen kirjasta, jossa ovat kirjattuna kaikki ihmisen hyvät ja pahat teot. Tilinteon vaiheessa kirja punnitaan, ja ne joiden hyvät teot painavat vaa'assa enemmän kuin pahat, pääsevät paratiisiin. Ne, joiden pahat teot painavat enemmän kuin hyvät, lähetetään kiirastuleen, jossa he joutuvat olemaan pahojen tekojensa mukaisen ajan. Uskottomat taas lähtetään suoraan kiirastuleen, jonne he jäävät ikuiseksi ajaksi. Kiirastuli (purgatorium) kuuluu myös katoliseen kristinuskoon. Myös ortodoksisella kirkolla on tätä vastaava oppi puhdistavasta välitilasta.

Antropologit ovat todenneet, että epäusko kuolemanjälkeisen elämän suhteen on tyypillisintä keräilijä-metsästäjien kulttuureille sekä modernille yhteiskunnalle.

Wikipediasta

25.3.2010

Sivulatauksia: 2889


©2019 Vi medelålders - suntuubi.com